Saksı değiştirme

Bitkinin artık küçük gelen bir saksıdan alınıp daha büyük bir saksıya konmasıdır .Ev çiçekleri için bu işlem sonbaharda ve kışın son aylarında uygulanır. Saksıdan bitkiyi çıkarmadan önce, köklerin zedelenmemesi için iyice sulanması önerilir.

Ekme: Tarıma elverişli bir duruma getirilmiş bir toprağın üstüne,tohumları serpme işlemidir. Birbirine koşut sıralar halinde ekim yapılmak isteniyorsa, küçük çırkurcukmr açılır ve tohumlar “karık” denilen bu çukurcuklara dağıtılır. Ekme işlemi çukurlara fide dikmeyle ya da tohumları toprağa,avuç avuç düzenli biçimde dağıtmayla da yapılabilir.

Çelikleme örnekten bir dal ya da gövde ve kökün bir parçasını koparmak yoluyla bir bitkiyi çoğaltma yöntemidir. ”’5 Uygun koşullarda toprağa dikilirlerse ve iyi bir bakım gösterilirse, ana bitkiden koparılan bu parçalar kök vererek yeni bir bitki olurlar.

Birçok bitki türlerinde, kesilen bu parçalar birkaç gün su içinde bırakılarak da köklendirilebilir.

Mevsiminde yapılmazsa.çelikleme yöntemiyle köklendirme çoğunlukla olanaksızdır. Her bitkinin kendine özgü davranışı olduğu için, çelikleme yönteminde değişmez kurallar yoktur. Daldırma işlemi gibi çelikleme de “gizli döllemeli” yani tohum kullanılmadan yapılan birçoğaltma sistemidir.

Saksı değiştirme

Saksı değiştirme

Latest Comments
  1. berna 18 Mayıs 2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir